Byggnadsställningar – Bullerdämpande skydd för byggställningar